BADANIE STATYSTYCZNE

10-07-2024 08:17

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 1-22.07.2024 r. na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ). Badanie jest źródłem informacji o krajowych i zagranicznych podróżach mieszkańców Polski. Przeprowadzane jest co kwartał, na terenie całego kraju przez ankieterów, którzy są pracownikami urzędów statystycznych. Celem badania jest oszacowanie liczby podróży mieszkańców Polski oraz ich wydatków. 

Czytany 51 razy