PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - INFORMACJE

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
tel. (62) 74 10 022

Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Formy dofinansowania

- dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
- dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).


Rozpoczęcie przedsięwzięcia nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji

- dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla dotacji z prefinansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

Dotychczasowe podsumowanie programu w Gminie Baranów:

·         Liczba złożonych wniosków: 278*

·         Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 131*

·         Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji (zł): 3 688 724,41*

*dane od początku trwania programu do 31 marca 2024 r.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl