DEKLARACJA I STAWKI ZA ODPADY

04-10-2019 07:32

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Baranów nr XX/146/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Baranów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki tj. 92,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto Wójt Gminy Baranów informuje, że od 06.09.2019r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 03 8413 0000 0406 1311 2000 0015.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do pobrania w załączniku.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: I kwartał - 31.03.2024r., II kwartał - 30.05.2024r., III kwartał - 30.09.2024r., IV kwartał - 30.11.2024r.  

 

 

 

Czytany 7930 razy