WROTA WIELKOPOLSKI INFORMUJĄ O NABORACH

20-11-2023 09:43

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie nr 1.2.1
Nowe firmy we Wrotach Wielkopolski
Podejmowanie działalności gospodarczej
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 146 968,91 Euro

Przedsięwzięcie nr 3.1.1
Nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 93 115,36 Euro

Czytany 943 razy