MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

11-03-2021 09:39

Drodzy Mieszkańcy, Rodzice i Opiekunowie Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z terenu gminy Baranów. Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pn.:”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym z województwa wielkopolskiego”.

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

Bezpłatna rehabilitacja wsparta technologicznie przy pomocy robotów i wirtualnej rzeczywistości stwarza możliwość objęcia procesem rehabilitacyjnym dzieci i młodych dorosłych  z mózgowym porażeniem dziecięcym od 5 roku życia do 21 lat.

Technologicznie wspomagana rehabilitacja możliwa jest poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu takiego jak: lokomat, system G-EO, bieżnia z regulacją obciążenia, platformy balansometryczne i stabilometryczne, urządzenia do treningów ruchowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, egzoszkielet. Robotyka wspomaga diagnostykę problemu terapeutycznego pacjenta, jego rehabilitację oraz zapewnia możliwość monitorowania efektów. Dziecko jest całkowicie zaangażowane w terapię. Może w czasie rzeczywistym obserwować efekty swoich ćwiczeń."

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 61 83 10 178

Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej szpitala.

Projekt finansowany z EFS w ramach WRPO 2014+: MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu (orsk.pl)

Informacje o nas również znajdziecie Państwo na facebooku oraz instagramie.

https://www.facebook.com/projektMPD/

Rehabilitacja w naszym Centrum

https://www.youtube.com/watch?v=CZscIJDJToM

Poradnik dla rodziców/opiekunów
http://www.orsk.ump.edu.pl/pl/szpital/projekty_unijne_fundusze_europejskie/projekt_finansowany_z_efs/poradnik_dla_opiekunow_osob.html

 

Czytany 1061 razy