GOPS Z DOFINANSOWANIEM !

30-03-2021 07:53

Gmina Baranów otrzymała grant w łącznej kwocie 50 068,96 zł. na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytany 714 razy