OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

04-04-2023 06:12

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zmianami) oraz uchwałami Rady Gminy Baranów nr XXXIII/282/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., nr XXXVII/307/2022 z dnia 15 września 2022 r. o przystąpieniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń oraz uchwałami Rady Gminy Baranów nr XXXIII/281/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., nr XXXVI/293/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. o przystąpieniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów, Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów oraz Mroczeń obejmującego wybrane fragmenty wsi Baranów oraz Mroczeń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.04.2023 r. do 05.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami w formie zebrania odbędzie się w dniu 24.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów o godzinie 14:00

Cała treść ogłoszenia dostępna w załączniku poniżej.

Czytany 885 razy