OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

06-07-2022 08:32

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - treść w załączniku poniżej

Czytany 498 razy