Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

26-06-2018 12:21


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów – składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

-w przypadku rodziców/ małżonków – dowód potwierdzający tożsamość,

-w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

-w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,

-w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

-w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

-Wydawanie wniosków do uzyskania Karty rozpoczyna się dnia 16.06.2014 r. w pokoju nr 102, w Urzędzie Gminy w Baranowie - Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Rynek 21 w Baranowie. Karty wydawane są bezpłatnie.

 

Wiele ulg dla Twoich bliskich: użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w instytucjach kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, komunikacji miejskiej i innych.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy wypełnić wnioski o wydanie Karty. Obsługa wniosków o Kartę Dużej Rodziny odbywa się w Urzędzie Gminy w Baranowie w pokoju 102 - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 21 w Baranowie; tel. +48 62 78 10 419.

Jak założyć Kartę Dużej Rodziny?

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź gdzie skorzystasz z Karty

Jak korzystać z Karty?

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

 

 

Czytany 4431 razy