foto: Podpisanie umowy foto: Podpisanie umowy

REWITALIZACJA CORAZ BLIŻEJ

14-05-2020 09:30

12 maja 2020 r. podpisana została umowa na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

Umowę zawarto pomiędzy Gminą Baranów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską-Siwek a Biurem Inwestorskim Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowaną przez Janusza Rybkę – prezesa zarządu. Wymagany termin świadczenia usług Inżyniera Kontraktu: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 roku. Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres przewidzianej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku. Koordynatorem projektu został Janusz Rybka. Jego zespół liczy wraz z nim siedem osób: asystentka koordynatora Projektu, inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej, inspektor nadzoru branży sanitarnej, inspektor nadzoru branży elektrycznej – Piotr Wasiucionek, inspektor nadzoru branży drogowej, specjalista d/s rozliczeń i sprawozdawczości. 

(ems)

 

 

 

Czytany 2100 razy