GRANTY PPGR - UMOWA PODPISANA!

28-03-2022 11:24

Gmina Baranów wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisała umowę na realizację zadania w skrócie nazwanego "GRANTY PPGR".

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach zadania Gmina Baranów zakupi 122 szt. laptopów, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Gmina Baranów na ten cel otrzymała 305 000,00 zł.

UWAGA !

Osoby, które złożyły wnioski w ramach powyższego programu będą wzywane do Urzędu Gminy w Baranowie w celu podpisania stosownych dokumentów dopiero w momencie odbioru sprzętu komputerowego, o czym informować będziemy osobnym komunikatem. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Czytany 980 razy