LAPTOPY POZOSTANĄ W SZKOŁACH

14-07-2020 11:44

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” Gmina Baranów zakupiła 45 laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami na kwotę ok. 125 tys. zł. Sprzęt został przekazany dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Baranów, skąd dotrze do nauczycieli, dzieci i młodzieży, aby mogli oni korzystać w ramach nauki zdalnej w czasie epidemii koronawirusa. -Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystany będzie na cele szkolne.

Projekt został realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytany 1458 razy
Więcej w tej kategorii: UMOWA NA REWITALIZACJĘ RYNKU »