GRANTY PPGR - ZAPRASZAMY PO ODBIÓR KOMPUTERÓW !

01-09-2022 10:06

Gmina Baranów zakupiła 122 komputery przenośne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Kwota dotacji na ten cel wyniosła 305 000,00 zł i stanowi 100 % wartości całego zadania. Na mocy umowy zawartej w dniu 22 czerwca 2022 roku, wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa „HORYZONT” Krzysztof Lech z Gorlic – dostarczyła 122 sztuki komputerów przenośnych, które zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców Gminy Baranów.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich Wnioskodawców o odbiór sprzętu komputerowego w godzinach pracy Urzędu Gminy w Baranowie (pon. 10:00 – 18:00;
wt. – pt. 7:30 – 15:30) przy ul. Objazdowej 24, 63-604 Baranów.

Do wydania sprzętu komputerowego konieczne będzie okazanie dowodu osobistego Wnioskodawcy oraz aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy Wnioskodawcą był opiekun prawny osoby niepełnoletniej). Przy podpisywaniu umów, koniecznym będzie podanie numeru telefonu Wnioskodawcy oraz adresu mailowego do kontaktu z Beneficjentem. Bez powyższych danych umowa nie zostanie zawarta !

UWAGA !

Przypominamy, że nie wszyscy Wnioskodawcy zostali zakwalifikowani jako Beneficjenci programu. Prosimy zatem, aby przed odbiorem ww. sprzętu zadzwonić pod numer tel. (62) 74 10 030 lub (62) 74 10 033 i upewnić się, że zostały dopełnione wszelkie formalności związane z zakwalifikowaniem się do programu.

 

Czytany 1139 razy