GRANTY PPGR - KOMPUTERY TRAFIŁY DO MIESZKAŃCÓW

22-09-2022 06:25

Gmina Baranów zakończyła przekazywanie 122 komputerów przenośnych swoim mieszkańcom, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie jako Beneficjenci Ostateczni w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Kwota dotacji na ten cel wyniosła 305 000,00 zł i stanowi 100 % wartości całego zadania. Na mocy umowy zawartej w dniu 22 czerwca 2022 roku, wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa „HORYZONT” Krzysztof Lech z Gorlic – dostarczyła 122 sztuki komputerów przenośnych.

 

Czytany 728 razy