REMONT ORLIKA

15-04-2022 07:43

Baranowski Orlik został otwarty 1 czerwca 2010 r. Od tego czasu gościł on niezliczona ilość imprez sportowo-festynowych, często o zasięgu ogólnopolskim. W 2021 r., zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia restrykcji COVIDOWYCH, na baranowskim „Orliku” odbyła się od 1 do 3 maja V edycja Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Olimpionik 2021” o Puchar Wójta Gminy Baranów. W zawodach wzięło udział 150 piłkarzy w wieku 6-12 lat. W ubiegłych latach, znacznie życzliwszych dla sportu, baranowski Orlik gościł np. Finał Wielkopolski Ogólnopolskiego Turnieju „Ręczna na Orliku” (2018), Finał Wielkopolski Ogólnopolskiego Turnieju Amatorów „Liga Mistrzów na Orliku” (2016), finały rejonowe i wojewódzkie ogólnopolskich turniejów w siatkówce dzieci, koszykówce. Średnia miesięczna liczba regularnych uczestników zajęć wyniosła w 2021 r. 925 osób. Przez cały rok przez baranowskiego Orlika przewinęło się ponad 12 000 amatorów sportu.

W poniedziałek 25 kwietnia rozpocznie się remont szatni na baranowskim Orliku. Wykona go firma „Projektobud”. Umowę podpisano 21 kwietnia. Zakres umowy obejmuje m.in.: zmianę pomieszczeń WC dla niepełnosprawnych poprzez zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie wejścia od frontu budynku poprzez wykucie otworu w ścianie zewnętrznej, położenie nowych płytek na ścianach i posadzce; powiększenie pomieszczenia magazynu sprzętu; położenie płytek na posadzce i ścianach; całkowity remont ubikacji ogólnodostępnej wraz z położeniem glazury nowej armatury; położenie na całości posadzki i  nowych płytek gresowych; zamontowanie nowej stolarki drzwiowej oraz regulacji istniejącej; położenie nowej izolacji ścian na części budynku; wykonie nowej podbitki z blachy na rąbek stojący; pomalowanie blachy dachowej; położenie paneli fotowoltaicznych; demontaż i powtórny montaż ciągu pieszo-jezdnego wraz z jego profilowaniem przed frontową elewacją budynku; dostawę wyposażenia 36 szafek dla zawodników po 18 w każdej szatni.

Na ten cel Gmina Baranów pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach piątej edycji programu „Szatnia na Medal” w kwocie 100 000,00 zł. Wartość całego zadania ma wynieść 352 364,38 zł brutto.

Czytany 919 razy