BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W JOANCE

17-06-2022 12:33

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Joanka Gmina Baranów” polegać będzie na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz kolektorem tłoczonym przepompowni w miejscowości Joanka. Przewidywana wartość zadania 4.999.999,99 zł. Deklarowany udział własny w wysokości 260.000,00 zł

Czytany 754 razy