BADANIE BUDŻETU CZASU LUDNOŚCI (BCL)

06-11-2023 16:02

Na terenie m.in. Gminy Baranów realizowane jest Badanie Budżetu czasu ludności. Badanie dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów.

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

 

Czytany 305 razy